Els espais habitables.

junio 2, 2011

L’urbanisme:

 • S’encarrega de l’organització dels edificis i espais de les ciutats.
 • Es relaciona amb altres disciplines com la geografia física,humana i econòmica,l’enginyeria,..
 • L’estructura fonamental de la ciutat és el traçat d’una espècie de xarxa sobre la qual s’assenten els elements urbanístics.

1.Aixeca una escultura a partir de les seves vistes.

mayo 25, 2011

           

       

Gift animat;seqüència en moviment.

mayo 23, 2011

Disseny de volums.

mayo 20, 2011
Google Sketchup

Seqüència en moviment.

mayo 18, 2011

Tècniques i materials escultòrics.

abril 28, 2011
 • Talla:consisteix a treballar per sostracció,és a dir traient material d’un bloc inicial fins a obtenir la forma desitjada.El resultat està determinat per les dimensions limitades del bloc de treball.
 • Pedra:es pot treballar amb la talla directa,que consisteix a traslladar les mesures d’una obra des d’un bloc de pedra  fins a un altre.
 • Fusta:les diferencies de color i les vetes d’un altre ofereixen possiblitats expressives.Les diferències de duresa permeten diferents textures.
 • Modelat:consisteix a donar forma a un material.
 • Argila:és un material mal·leable que es treballa humit.L’argila cuita rep el nom de terracota.
 • Forja:consisteix a donar forma a planxes o làmines de metall mitjançant tècniques de plegat,corbat o repussat.
 • Metall:es fan servir sobretot el ferro.Es treballa en fred colpejant-lo amb el martell.També es pot  emmotllar amb el martell o amb aigua.
 • Buidatge:es una tècnica mitjançant la qual podem obtenir diverses còpies fent servir un motlle,que sol ser d’escaiola.Les estàtues petites es poden buidar amb material massís,però també hi ha altres maneres de buidar-lo.
 • Escaiola:és pols de guix que s’amassa amb aigua i es vessa al motlle.És un material que s’endureix ràpidament quan s’asseca.Es fan servir per pintar i mantenir la textura.
 • Metal:s’introdueix fos en el motlle i se solidifica quan s’asseca.Les dificulatats tècniques de realització de buidatge amb metal fos fan que,s’utilitzen motlles de peça.
 • Nous materials;hi ha materials que tot i que no han estat creats amb una funció escultòrica,s’utilitzen per aquesta finalitat.Aquests materials es treballen en estat viscós i s’assequen posteriorment mitjançant diferents prodediments.
 • Assemblage:consisteix a unir una sèrie d’objectes que queden desposeïts de la seva utilitat originària i configuren un volum nou.
 • Instal·lació:consisteix en  l’organització d’un espai en el qual s’ubiquen una obra,sense intenció que romanguin temps.Tambés es fan instal·lacions d’alguna ,manera en construccions o elements naturals per modificar la seva aparença de manera temporal.

                      

    

Àlbum web Picasa.Castillo

marzo 17, 2011
Google SketchUp .Castillo

Google SketchUp.Disseny d’un castell

marzo 17, 2011

      

Perspectiva cònica

febrero 22, 2011
 • La perspectiva cònica és un sistema de representació gràfic basat en la projecció d’un cos tridimensional sobre un pla auxiliant en rectes projectants que passen per un punt. El resultat s’aproxima a la visió obtinguda si l’ull estigués situat en aquest punt.

 

Perspectiva isomètrica

febrero 22, 2011
 • Una projecció isomètrica és un mètode gràfic de representació, més específicament una axonomètrica cilíndrica ortogonal. Constitueix una representació visual d’un objecte tridimensional en dues dimensions, en què els tres eixos ortogonals principals, en projectar, formen ángulos de 120 º, i les dimensions paral.leles a aquests eixos es mesuren en una mateixa escala.